Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznamy obecného úradu

Mikulášsky večer dňa 06.12.2018 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu obceVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie mikulas_2018.JPG mikulas_2018.JPG (1.6 MB)

 
 

Schválený rozpočet na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Schválené VZN č. 1 2018Vytlačiť
 


 
 

Komunálne voľby 2018, poďakovanieVytlačiť
 

Vážení  občania,

Ďakujem Vám za prejavený záujem o veci verejné z pohľadu Vašej účasti – 319 voličov (69%) na komunálnych voľbách v našej obci konaných dňa 10.11.2018.

     Verím, že aj naďalej pretrvá váš záujem o dianie v obci a spoločne  to pomôže k ďalšiemu rozvoju obce a dosiahnutiu výsledkov pre spokojnosť všetkých občanov.

     Ešte raz ďakujem.

Július Vachmanský

starosta obce


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Mlynica č. 28, 059 91 MlynicaVytlačiť
 

Obec Mlynica v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                         vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

                          riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Mlynica č. 28, 059 91 Mlynica

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • najmenej 5  rokov pedagogickej praxe
 • vykonanie prvej atestácie
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overená kópia dokladu  o najvyššom  dosiahnutom  vzdelaní
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Žiadosť o zaradenie do výberového konania  s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť

                 do  19.11.2018 do 15,00 hod.  na adresu:

Obec Mlynica, Obecný úrad č. 75, 059 91 Mlynica v obálke s označením:

 „výberové konanie  Materská škola“ 

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 V Mlynici dňa 26.10.2018                                                Július Vachmanský, starosta obce


 
 

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Mlynica - Z a D č. 4Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 10_náložka_1.pdf 10_náložka_1.pdf (359.6 kB)
Súbor na stiahnutie 10_náložka_2.pdf 10_náložka_2.pdf (653.5 kB)
Súbor na stiahnutie 10_náložka_3.pdf 10_náložka_3.pdf (841.2 kB)
Súbor na stiahnutie 10_podklad_1.pdf 10_podklad_1.pdf (400 kB)
Súbor na stiahnutie 10_podklad_2.pdf 10_podklad_2.pdf (519.7 kB)
Súbor na stiahnutie 10_podklad_3.pdf 10_podklad_3.pdf (449.2 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_1.pdf 9_náložka_1.pdf (390.3 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_2.pdf 9_náložka_2.pdf (654.4 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_3.pdf 9_náložka_3.pdf (842.8 kB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_1.pdf 9_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_2.pdf 9_podklad_2.pdf (2.5 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_3.pdf 9_podklad_3.pdf (1.6 MB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_1.pdf 7_náložka_1.pdf (412.7 kB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_2.pdf 7_náložka_2.pdf (681.2 kB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_3.pdf 7_náložka_3.pdf (869 kB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_1.pdf 7_podklad_1.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_2.pdf 7_podklad_2.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_3.pdf 7_podklad_3.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_1.pdf 6_náložka_1.pdf (427.7 kB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_2.pdf 6_náložka_2.pdf (738.5 kB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_3.pdf 6_náložka_3.pdf (908 kB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_1.pdf 6_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_2.pdf 6_podklad_2.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_3.pdf 6_podklad_3.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_1.pdf 5_náložka_1.pdf (422.7 kB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_2.pdf 5_náložka_2.pdf (737.5 kB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_3.pdf 5_náložka_3.pdf (900.7 kB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_1.pdf 5_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_2.pdf 5_podklad_2.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_3.pdf 5_podklad_3.pdf (1.3 MB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_1.pdf 4_náložka_1.pdf (475.2 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_2.pdf 4_náložka_2.pdf (802.4 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_3.pdf 4_náložka_3.pdf (960.9 kB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_1.pdf 4_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_2.pdf 4_podklad_2.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_3.pdf 4_podklad_3.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_1.pdf 3_podklad_1.pdf (570.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_2.pdf 3_podklad_2.pdf (627.3 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_3.pdf 3_podklad_3.pdf (725.1 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_4.pdf 3_podklad_4.pdf (746.9 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_5.pdf 3_podklad_5.pdf (943 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_6.pdf 3_podklad_6.pdf (646.4 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_7.pdf 3_podklad_7.pdf (620.8 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_8.pdf 3_podklad_8.pdf (671.4 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_9.pdf 3_podklad_9.pdf (682.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_10.pdf 3_podklad_10.pdf (504.9 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_1.pdf 3_náložka_1.pdf (325.4 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_2.pdf 3_náložka_2.pdf (287.7 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_3.pdf 3_náložka_3.pdf (293.4 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_4.pdf 3_náložka_4.pdf (519.1 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_5.pdf 3_náložka_5.pdf (850.2 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_6.pdf 3_náložka_6.pdf (404.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_7.pdf 3_náložka_7.pdf (405.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_8.pdf 3_náložka_8.pdf (407.7 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_9.pdf 3_náložka_9.pdf (356.1 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_10.pdf 3_náložka_10.pdf (276.5 kB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_3.pdf 2_náložka_3.pdf (887 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_1.pdf 2_podklad_1.pdf (800.5 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_2.pdf 2_podklad_2.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_3.pdf 2_podklad_3.pdf (945.1 kB)
Súbor na stiahnutie 1_náložka_1.pdf 1_náložka_1.pdf (198 kB)
Súbor na stiahnutie 1_podklad_1.pdf 1_podklad_1.pdf (4.6 MB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_1.pdf 2_náložka_1.pdf (415.5 kB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_2.pdf 2_náložka_2.pdf (728 kB)

 
 

Oznamujeme občanom , fyzickým a právnickým osobám, že od 17.7.2018 (utorok) je možné platiť za daň z nehnuteľností splatnú na rok 2018. Rozhodnutia si môžete vyzdvihnúť v kancelárii u pani Kasenčákovej.Vytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí, Informácie pre voličaVytlačiť
 


 
 

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou platný od 01.01.2018Vytlačiť
 


 
 

Ukážka ako si niektorí občania predstavujú jarné upratovanie. Upozorňujeme, že veľkoobjemový kontajner je možné napĺňať len do jeho kapacity a nie ukladať komunálny odpad ku kontajneru.Vytlačiť
 


 
 

Oznamujeme občanom, že je už možné platiť za odvoz Komunálneho odpadu na rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Zmeny a doplnky č. 3, Územného plánu obce MLYNICA, čistopisVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie ppf+ lpf (1).pdf ppf+ lpf (1).pdf (697.4 kB)
Súbor na stiahnutie 1_náložka_1.pdf 1_náložka_1.pdf (209.7 kB)
Súbor na stiahnutie 1_podklad_1.pdf 1_podklad_1.pdf (4.6 MB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_1.pdf 2_náložka_1.pdf (474.9 kB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_2.pdf 2_náložka_2.pdf (796.3 kB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_3.pdf 2_náložka_3.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_1.pdf 2_podklad_1.pdf (747.7 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_2.pdf 2_podklad_2.pdf (961.5 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_3.pdf 2_podklad_3.pdf (983.1 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_1.pdf 3_náložka_1.pdf (416.9 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_2.pdf 3_náložka_2.pdf (434.4 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_3.pdf 3_náložka_3.pdf (496 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_4.pdf 3_náložka_4.pdf (538.8 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_5.pdf 3_náložka_5.pdf (679.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_6.pdf 3_náložka_6.pdf (424.3 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_7.pdf 3_náložka_7.pdf (649.2 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_8.pdf 3_náložka_8.pdf (774.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_9.pdf 3_náložka_9.pdf (442.3 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_1.pdf 3_podklad_1.pdf (596 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_2.pdf 3_podklad_2.pdf (624.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_3.pdf 3_podklad_3.pdf (666.7 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_4.pdf 3_podklad_4.pdf (618.2 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_5.pdf 3_podklad_5.pdf (779.7 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_6.pdf 3_podklad_6.pdf (522.9 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_7.pdf 3_podklad_7.pdf (853.3 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_8.pdf 3_podklad_8.pdf (866.7 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_9.pdf 3_podklad_9.pdf (530.2 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_1.pdf 4_náložka_1.pdf (575.8 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_2.pdf 4_náložka_2.pdf (863.5 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_3.pdf 4_náložka_3.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_1.pdf 4_podklad_1.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_2.pdf 4_podklad_2.pdf (1.7 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_3.pdf 4_podklad_3.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_1.pdf 5_náložka_1.pdf (437.5 kB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_2.pdf 5_náložka_2.pdf (731.8 kB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_3.pdf 5_náložka_3.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_1.pdf 5_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_2.pdf 5_podklad_2.pdf (1.7 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_3.pdf 5_podklad_3.pdf (1.8 MB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_1.pdf 6_náložka_1.pdf (444.7 kB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_2.pdf 6_náložka_2.pdf (738.3 kB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_3.pdf 6_náložka_3.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_1.pdf 6_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_2.pdf 6_podklad_2.pdf (1.7 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_3.pdf 6_podklad_3.pdf (1.8 MB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_1.pdf 7_náložka_1.pdf (513.5 kB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_2.pdf 7_náložka_2.pdf (747.9 kB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_3.pdf 7_náložka_3.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_1.pdf 7_podklad_1.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_2.pdf 7_podklad_2.pdf (1.8 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_3.pdf 7_podklad_3.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_1.pdf 9_náložka_1.pdf (448.7 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_2.pdf 9_náložka_2.pdf (672.5 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_3.pdf 9_náložka_3.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_1.pdf 9_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_2.pdf 9_podklad_2.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_3.pdf 9_podklad_3.pdf (2.2 MB)
Súbor na stiahnutie 10_náložka_1.pdf 10_náložka_1.pdf (453.5 kB)
Súbor na stiahnutie 10_náložka_2.pdf 10_náložka_2.pdf (684.3 kB)
Súbor na stiahnutie 10_náložka_3.pdf 10_náložka_3.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 10_podklad_1.pdf 10_podklad_1.pdf (404.8 kB)
Súbor na stiahnutie 10_podklad_2.pdf 10_podklad_2.pdf (453.4 kB)
Súbor na stiahnutie 10_podklad_3.pdf 10_podklad_3.pdf (479.9 kB)
Súbor na stiahnutie 11_podklad.pdf 11_podklad.pdf (2.9 MB)

 
 

Upozornenie na povinnosť dodržiavať ustanovenia VZN č. 1/2014 o zdravom životnom prostredí v katastrálnom území obce MlynicaVytlačiť
 

Upozorňujeme občanov na povinnosť vyplyvajúcu z prijatého Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2014, článok č. 3 bod 4 a 5 v zení:

                                                                               

Zodpovednosť za čistotu a poriadok

4. Pre zabezpečenie primárneho životného prostredia na verejných priestranstvách obce sa zakazuje:

    a) znečisťovať verejnoprospešné zariadenia,

    b) jazdou na bicykloch, skateboardoch a kolieskových korčuliach poškodzovať verejnoprospešné

        zariadenia,

    c) voľný pohyb hospodárskych a spoločenských zvierat.

5. Chovateľ zvieraťa je povinný znečistenie ktoré zviera spôsobilo na verejnom priestranstve,

     okamžite odstrániť.

V prípade nerešpektovania tohto upozornenia, bude bez výnimky uplatnený článok č. 6 predmetného VZN o udelení správnej pokuty.

Július Vachmanský

starosta obce


 
 

Územné rozhodnutie Obytný súbor rodinných domov Pieskovisko IIcMlynicaVytlačiť
 


 
 

Stretnutie starostov partnerských miest v Poľsku.Vytlačiť
 

Mielno 3 27.11.2017.jpgMielno 4 27.11.2017.jpgMielno 1 27.11.2017.jpgMIELNO 27.11.2017.jpgDňa 27.11.2017 sa uskutočnilo stretnutie starostov miest v rámci cezhraničnej spolupráce v Poľskej republike.

Stretnutia sa zúčastnili starostovia z miest Mielno – Poľsko , Tolcsva – Maďarsko , Grodek nad Dunajcem – Poľsko ,Schorfheide – Nemecko, Wieliszew – Poľsko , Mlynica – Slovensko .

 


 
 

Pracovné stretnutie v meste TOKAJ Maďarská republikaVytlačiť
 

Tokaj 10.11.2017.JPG

 

Dňa 10.11.2017 uskutočnil starosta obce služobnú cestu v meste Tokaj – Maďarská republika za účelom podpísania zmluvy ohľadom cezhraničnej spolupráce v rámci V4. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia partnerskej Gminy Narol na čele so Stanislavom Wošom a primátor Tokaja Pán Posta Gyorgy


 
 

Upozornenie na povinnosť dodržiavať ustanovenia VZN č. 1/2014 o zdravom životnom prostredí v katastrálnom území obce MlynicaVytlačiť
 

Upozorňujeme občanov na povinnosť vyplyvajúcu z prijatého Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2014, článok č. 3 odst. 2 a 3  a článok č. 6 v znení:

                                                                                 Č.3

                                                     Zodpovednosť za čistotu a poriadok

2. Vlastníci, užívatelia oplotených aj neoplotených pozemkov sú povinní odstraňovať burinu počas

     celého vegetačného obdobia a zabezpečiť kosenie trávnych plôch od začiatku kvitnutia.

3. Je zakázané pálenie záhradných zostatkov a rôzneho odpadu na verejných priestranstvách.

 

Č. 6

Sankcie

     1. Fyzická osoby, ktorá poruší ustanovenie tohto VZN, sa dopúšťa priestupku proti verejnému

         poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

         za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky 50,- €.

     2. Právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej  na podnikanie, ktorá poruší ustanovenie tohto

          VZN môže Obec Mlynica uložiť pokutu až do výšky 6.638,- €.

 

 

V prípade, že vlastník pozemku si nevie zabezpečiť kosenie svojimi prostriedkami, môže sa obrátiť na Obecný úrad Mlynica, ktorý za poplatok 30,- € (jedna parcela 1000m2), zabezpečí pokosenie prostredníctvom Poľnohospodárskeho družstva Mlynica.


 
 

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Mlynica Z a D č. 3/2017Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 7_podklad_3.pdf 7_podklad_3.pdf (2 MB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_1.pdf 9_náložka_1.pdf (355.5 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_2.pdf 9_náložka_2.pdf (582.7 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_3.pdf 9_náložka_3.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_1.pdf 9_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_2.pdf 9_podklad_2.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_3.pdf 9_podklad_3.pdf (2.2 MB)
Súbor na stiahnutie 1_náložka_1.pdf 1_náložka_1.pdf (198 kB)
Súbor na stiahnutie 1_podklad_1.pdf 1_podklad_1.pdf (4.6 MB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_1.pdf 2_náložka_1.pdf (389.7 kB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_2.pdf 2_náložka_2.pdf (672.5 kB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_3.pdf 2_náložka_3.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_1.pdf 2_podklad_1.pdf (668 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_2.pdf 2_podklad_2.pdf (906 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_3.pdf 2_podklad_3.pdf (913.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_1.pdf 3_náložka_1.pdf (311.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_2.pdf 3_náložka_2.pdf (425.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_3.pdf 3_náložka_3.pdf (474 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_4.pdf 3_náložka_4.pdf (461.2 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_5.pdf 3_náložka_5.pdf (669 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_6.pdf 3_náložka_6.pdf (402.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_7.pdf 3_náložka_7.pdf (764.2 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_8.pdf 3_náložka_8.pdf (779.3 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_9.pdf 3_náložka_9.pdf (364.8 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_1.pdf 3_podklad_1.pdf (522.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_2.pdf 3_podklad_2.pdf (542.1 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_3.pdf 3_podklad_3.pdf (593 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_4.pdf 3_podklad_4.pdf (551.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_5.pdf 3_podklad_5.pdf (710.1 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_6.pdf 3_podklad_6.pdf (446.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_7.pdf 3_podklad_7.pdf (766.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_8.pdf 3_podklad_8.pdf (783.2 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_9.pdf 3_podklad_9.pdf (449.2 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_1.pdf 4_náložka_1.pdf (491.9 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_2.pdf 4_náložka_2.pdf (761.6 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_3.pdf 4_náložka_3.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_1.pdf 4_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_2.pdf 4_podklad_2.pdf (1.7 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_3.pdf 4_podklad_3.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_1.pdf 5_náložka_1.pdf (392 kB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_2.pdf 5_náložka_2.pdf (631.6 kB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_3.pdf 5_náložka_3.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_1.pdf 5_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_2.pdf 5_podklad_2.pdf (1.7 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_3.pdf 5_podklad_3.pdf (1.8 MB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_1.pdf 6_náložka_1.pdf (400.3 kB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_2.pdf 6_náložka_2.pdf (637.4 kB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_3.pdf 6_náložka_3.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_1.pdf 6_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_2.pdf 6_podklad_2.pdf (1.7 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_3.pdf 6_podklad_3.pdf (1.8 MB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_1.pdf 7_náložka_1.pdf (449 kB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_2.pdf 7_náložka_2.pdf (696.6 kB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_3.pdf 7_náložka_3.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_1.pdf 7_podklad_1.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_2.pdf 7_podklad_2.pdf (1.8 MB)

 
 

Územný plán obce Mlynica - Z a D č. 2/2016Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 08_kep_5000.pdf 08_kep_5000.pdf (6.8 MB)
Súbor na stiahnutie 07_ppf_5000.pdf 07_ppf_5000.pdf (6.3 MB)
Súbor na stiahnutie 04_doprava_5000.pdf 04_doprava_5000.pdf (5.8 MB)
Súbor na stiahnutie 02_komplex_5000.pdf 02_komplex_5000.pdf (7.1 MB)
Súbor na stiahnutie 01_sirsie.pdf 01_sirsie.pdf (6 MB)
Súbor na stiahnutie tabulka_pp.pdf tabulka_pp.pdf (471.2 kB)

 
 

Územný plán Zóny Krásne sady Mlynica, čistopisVytlačiť
 


 
 

Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Gminou Narol (Poľská republika) a Obcou MlynicaVytlačiť
 


 
 

Pečať rozvoja obcí a miest 2016Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie protokol Mlynica.pdf protokol Mlynica.pdf (1.9 MB)

 
 

List od prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok (13).jpg Obrázok (13).jpg (343.4 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (14).jpg Obrázok (14).jpg (363 kB)

 
 

Výzva obyvateľom obce. Vytlačiť
 

Vážení obyvatelia obce , dovoľujem si Vás osloviť ako obyvateľov nakoľko moje oslovenie sa netýka občanov obce prihlásených na trvalý pobyt.

V predchádzajúcich rokoch a aj v súčasnom období narástol počet rodinných domov v obci , čo je pre obec pozitívne pre ďalší rozvoj obce . V týchto dňoch sme dosiahli počet 500 obyvateľov v obci. Nová výstavba rodinných domov si vyžaduje vyššie náklady na prevádzku obce aj v priamych nákladoch napríklad za osvetlenie a nepriamo na minimálnu údržbu a opravy. Prostriedky na tieto činnosti má obec len z podielových daní , ktorých výška sa odvíja od počtu obyvateľov a z daní fyzických osôb.

Z uvedeného dôvodu vyzývam všetkých ktorí , tak ešte neurobili aby sa prihlásili k trvalému pobytu v obci čím pomôžu nielen obci , ale aj sebe k riešeniu problémov pre zlepšenie úrovne života v obci. Počet bývajúcich a ešte neprihlásených obyvateľov k dnešnému dňu predstavuje cca 50 osôb.

Ďakujem Vám za pochopenie a očakávam , že Váš záujem o rozvoj obce bude podporený takto aj z Vašej strany.

Július Vachmanský

Starosta obce


 
 

Mediačná poradňa v obci MlynicaVytlačiť
 

Naša obec v spolupráci s Mediačným centrom Poprad pre vás otvorili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať každý tretí mesiac vždy prvú stredu v mesiaci v zasadačke obecného úradu. Mediátori Vám ochotne poradia ako postupovať pri riešení vášho právneho alebo osobného problému.

 

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktov sporových strán. Účelom mediačnej poradne zriadenej v našej obci je:

- poskytnúť obyvateľom obce bezplatnú pomoc pri riešení sporov, konfliktov vzniknutých pri susedských nedorozumeniach, pri vyporiadaní vlastníckych práv, v rámci rodinných sporov, obchodných, pracovnoprávnych a iných bez autoritatívneho zásahu orgánu obce v správnom konaní

 - možnosť poradiť sa s  mediátorom o  možnosti, ako čo najefektívnejšie riešiť problém s ktorým si neviete dať rady

- zlepšiť a  zefektívniť prístup k  spravodlivosti a  vymožiteľnosti práva obyvateľom obce 

- pomôcť sporiacim sa stranám reflektovať súčasný stav a poukázať na právne následky ich rozhodnutí

 

 


 
 

Cenník pohrebiskových služiebVytlačiť
 


 
 

Dodatok č.1 Prevádzkový poriadok pohrebiskaVytlačiť
 


 
 

Projekt pozemkových úprav kat. územie MlynicaVytlačiť
 


 
 

Dopravné spoje

dnes je: 20.11.2018

meniny má: Félix

webygroup
ÚvodÚvodná stránka