Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Overovanie listín

Overovanie podpisov a listín

Overovanie podpisov sa vykonáva na Obecnom úrade v Mlynici počas stránkových dní. 

V prípade overenia podpisu bezvládnych a chorých občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky na čísle telefónu 052/7796520

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz

 

V spojitosti s novelou zákona č. 305/203 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 05/1995 Z.z. o správnych poplatokoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony , sa mení výška správnych poplatkov

Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise za každý podpis: 2,- €

 

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“ vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu,

na listine, ktorá sa má použiť v cudzine,

na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku.



Overovanie listín - fotokópií dokladov (rodné listy, vysvedčenia, diplomy a rozhodnutia a iné) podľa priloženého originálu alebo overenej kópie.

Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku: 2,- €

Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v českom jazyku:  3,- €

Neoverujeme: fotokópie občianskych preukazov, technických preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou a cudzojazyčné doklady.

 

Správny poplatok - potvrdenie o pobyte - 5,- €

 

 

 


 

Dopravné spoje

dnes je: 22.5.2018

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka