Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Web stránka obce Mlynica

OZNAMY

Oznámenie o začatí stavebného konania a oznámenie o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, Inžinierske siete Obytná zóna Pod senníkom. SO 08 Rozšírenie NN distribučnej siete SO 09 Odberné elektrické zariadenie SO 10 Verejné osvetlenie SO 11 Trasy HDPE trubiek pre budúce optické rozvody

Zverejnené 21.10.2019 -webmaster- Vyprší o 14 dní.


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a oznámenie o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, SO 06 VN prípojka, SO 07 Trafostanica, Inžinierske siete Obytná zóna Pod senníkom

Zverejnené 21.10.2019 -webmaster- Vyprší o 14 dní.


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Zverejnené 17.10.2019 -webmaster- Vyprší o 2 dni.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019, Zmena a doplnok č. 4, návrh

Zverejnené 21.10.2019 -webmaster-


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 14.10.2019 -webmaster-


 

Oznam

OZNAM PRE OBČANOV  - DôLEŽITÉ
 
     Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade, vykonal dohľad nad cestnou premávkou v obci Mlynica.
     Zis ...viac...

Zverejnené 9.10.2019 -webmaster-


 

Územné rozhodnutie pre lokalitu IBV Pod lesom

Zverejnené 23.7.2019 -webmaster-
Aktualizované: 4.10.2019 -webmaster-


 

Oznamujeme občanom, že od 10.06.2019 je možné platiť za Daň z nehnuteľností na rok 2019

Zverejnené 10.6.2019 -webmaster-


 

Územné konanie na lokalitu IBV medzi vodami.

Zverejnené 9.4.2019 -webmaster-
Aktualizované: 31.7.2019 -webmaster-


 

Pridelenie kódu pokladnice eKasa

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice u ...viac...

Zverejnené 9.5.2019 -webmaster-


 

Vyhodnotenie Obce Mlynica za rok 2018

Zverejnené 16.4.2019 -webmaster-


 

Riešenie akútnych, chronických a neriešiteľných zdravotných problémov.

Zverejnené 10.4.2019 -webmaster-


 

Oznamujeme občanom, že už je možné platiť za odvoz komunálneho odpadu na rok 2019.

Zverejnené 5.3.2019 -webmaster-


 

Prevádzkový poriadok, Obecné detské ihrisko

Zverejnené 5.11.2018 -webmaster-


 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018

Zverejnené 11.2.2019 -webmaster-


 

Registrácia chovu ošípaných od jedného kusa ošípanej, nové povinnosti od 06.11.2018

Zverejnené 27.11.2018 -webmaster-
Aktualizované: 24.1.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Mlynica - Z a D č. 4

Zverejnené 26.7.2018 -webmaster-


 

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou platný od 01.01.2018

Zverejnené 2.1.2018 -webmaster-


 

Zmeny a doplnky č. 3, Územného plánu obce MLYNICA, čistopis

Zverejnené 27.2.2018 -webmaster-


 

Upozornenie na povinnosť dodržiavať ustanovenia VZN č. 1/2014 o zdravom životnom prostredí v katastrálnom území obce Mlynica

Upozorňujeme občanov na povinnosť vyplyvajúcu z prijatého Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2014, článok č. 3 bod 4 a 5 v zení:
                                                           ...viac...

Zverejnené 2.1.2018 -webmaster-


 

Územné rozhodnutie Obytný súbor rodinných domov Pieskovisko IIcMlynica

Zverejnené 24.11.2017 -webmaster-
Aktualizované: 5.12.2017 -webmaster-


 

Stretnutie starostov partnerských miest v Poľsku.

Mielno 3 27.11.2017.jpg

Dňa 27.11.2017 sa uskutočnilo stretnutie starostov miest v rámci cezhraničnej spolupráce v Poľskej republike.
Stretnutia sa zúčastnili starostovia z miest Mielno – Poľsko , Tolcsva – Maďarsko , ...viac...

Zverejnené 30.11.2017 -webmaster-


 

Pracovné stretnutie v meste TOKAJ Maďarská republika

Tokaj 10.11.2017.JPG


 
Dňa 10.11.2017 uskutočnil starosta obce služobnú cestu v meste Tokaj – Maďarská republika za účelom podpísania zmluvy ohľadom cezhraničnej spolupráce v rámci V4. Stretnutia sa zúčastn ...viac...

Zverejnené 14.11.2017 -webmaster-
Aktualizované: 20.11.2017 -webmaster-


 

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Mlynica Z a D č. 3/2017

Zverejnené 20.7.2017 -webmaster-
Aktualizované: 6.9.2017 -webmaster-


 

Územný plán obce Mlynica - Z a D č. 2/2016

Zverejnené 27.5.2017 -webmaster-


 

Územný plán Zóny Krásne sady Mlynica, čistopis

Zverejnené 15.5.2017 -webmaster-


 

Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Gminou Narol (Poľská republika) a Obcou Mlynica

Zverejnené 3.5.2017 -webmaster-


 

Pečať rozvoja obcí a miest 2016

Zverejnené 23.2.2017 -webmaster-


 

List od prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené 30.1.2017 -webmaster-


 

Výzva obyvateľom obce.

Vážení obyvatelia obce , dovoľujem si Vás osloviť ako obyvateľov nakoľko moje oslovenie sa netýka občanov obce prihlásených na trvalý pobyt.
V predchádzajúcich rokoch a aj v súčasnom období nar ...viac...

Zverejnené 7.3.2016 -webmaster-


 

Mediačná poradňa v obci Mlynica

Naša obec v spolupráci s Mediačným centrom Poprad pre vás otvorili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať každý tretí mesiac vždy prvú stredu v mesiaci v zasadačke obecného úradu. Mediátori ...viac...

Zverejnené 21.1.2016 -webmaster-
Aktualizované: 9.8.2018 -webmaster-


 

Cenník pohrebiskových služieb

Zverejnené 8.9.2015


 

Dodatok č.1 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Zverejnené 8.9.2015


 

Projekt pozemkových úprav kat. územie Mlynica

Zverejnené 8.6.2015 -webmaster-


 

Obec Mlynica

kostol
Obec vznikla v 1. polovici 13. storočia. Založili ju nemeckí kolonisti, patrila do Spoločenstva spišských Sasov a prvá na Spiši prijala protestantizmus.

Obyvateľstvo sa venovalo poľnohospodárstvu, spracúvalo ľan a v 18. storočí tu bola aj píla. Od polovice 19. storočia až do konca 2. svetovej vojny bolo v obci veľa známych tatranských horských vodcov.

Po oslobodení a odchode Nemcov prišli noví osadníci, prevažne z Vikartoviec a zo slovenských obcí na území Poľska.

V obci sa nachádza pôvodne románsky rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej  z 13. storočia, goticky prestavaný v 1. polovici 15. storočia. V dvojloďovom objekte sú vzácne krídlové oltáre zo začiatku 16. storočia poznačené vplyvom Majstra Pavla z Levoče. Je tu taktiež klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1830. V súčasnosti je bez využitia.

Mlynica disponuje výhodnou polohou pre turistiku. Obec disponuje do budúcnosti s veľkým potenciálom pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby, výstavbou sociálnych a rekreačných zariadení v prepojení s ostatnými podtatranskými obcami v Oblastnej organizácii cestovného ruchu – OOCR.

Samosprávny kraj: Prešovský

Okres: Poprad

Región: Podtatranský

Počet obyvateľov: 588 k 31.12.2018

Rozloha: 778 ha

Kód obce: 523747


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka