Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Web stránka obce Mlynica

OZNAMY

Návrh Plán kontrol 2. polrok 2016

Zverejnené 26.5.2016


 

Protipožiarne kontroly v obci

Obecný úrad Mlynica oznamuje všetkým občanom, že podľa zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, bude tunajší dobrovoľný hasičský zbor  vykonávať preventívne protipožiarne kontroly.
Tieto kon ...viac...

Zverejnené 16.5.2016 -webmaster-


 

Deň Obce Mlynica - plagát

Zverejnené 12.5.2016 -webmaster-


 

Platba za Daň z nehnuteľností na rok 2016

Oznamujeme občanom, že už je možné platiť za Daň z nehnuteľností na rok 2016.
Rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v podatelni
u pani Kasenčákovej. ...viac...

Zverejnené 6.5.2016 -webmaster-
Aktualizované: 16.5.2016 -webmaster-


 

Návrh záverečného účtu Obce Mlynica

Zverejnené 5.5.2016 -webmaster-


 

Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

Zverejnené 2.5.2016 -webmaster-
Aktualizované: 5.5.2016 -webmaster-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 25.05.2016

Zverejnené 26.4.2016 -webmaster-


 

Štatistické zisťovanie o životných podmienkach domácností

Slovenská republika prostredníctvom Štatistického úradu SR realizuje "Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti".
Zisťovanie sa uskutoční od 13. apríla do 16. mája 2016.
V ...viac...

Zverejnené 14.4.2016 -webmaster-


 

Oznámenie o zámere odpredať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnené 5.4.2016 -webmaster-


 

Informácia k Mediačnej poradni

Zverejnené 30.3.2016 -webmaster-


 

Oznámenie o obstarávaní ÚPD č. 2 Územného plánu obce Mlynica

Zverejnené 17.3.2016 -webmaster-


 

Výzva obyvateľom obce.

Vážení obyvatelia obce , dovoľujem si Vás osloviť ako obyvateľov nakoľko moje oslovenie sa netýka občanov obce prihlásených na trvalý pobyt.
V predchádzajúcich rokoch a aj v súčasnom období nar ...viac...

Zverejnené 7.3.2016 -webmaster-


 

Platby za odvoz Komunálneho odpadu na rok 2016

Oznamujeme občanom, že už je možné platiť za odvoz Komunálneho odpadu na rok 2016.
Rozhodnutie o kommunálnom odpade si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v podatelni
u pani Kasenčákovej. ...viac...

Zverejnené 2.3.2016 -webmaster-


 

Návrh Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Mlynica - Z a D č. 1/2016

Zverejnené 22.2.2016 -webmaster-


 

Mediačná poradňa v obci Mlynica

Naša obec v spolupráci s Mediačným centrom Poprad pre vás otvorili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať každý tretí mesiac vždy prvú stredu v mesiaci. Prvá bezplatná poradňa bude k dispozí ...viac...

Zverejnené 21.1.2016 -webmaster-


 

Oznámenie o začatí obstarávanie Územného plánu obce Mlynica

Zverejnené 18.1.2016 -webmaster-


 

Schválený rozpočet na roky 2016, 2017 a 2018

Zverejnené 15.12.2015 -webmaster-
Aktualizované: 16.12.2015 -webmaster-


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016

Zverejnené 2.12.2015 -webmaster-


 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2016, 2017 a 2018

Zverejnené 2.12.2015 -webmaster-


 

Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017 a 2018

Zverejnené 23.11.2015 -webmaster-


 

Cenník pohrebiskových služieb

Zverejnené 8.9.2015


 

Dodatok č.1 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Zverejnené 8.9.2015


 

Projekt pozemkových úprav kat. územie Mlynica

Zverejnené 8.6.2015 -webmaster-


 

Obec Mlynica


Obec vznikla v 1. polovici 13. storočia. Založili ju nemeckí kolonisti, patrila do Spoločenstva spišských Sasov a prvá na Spiši prijala protestantizmus.


Obyvateľstvo sa venovalo poľnohospodárstvu, spracúvalo ľan a v 18. storočí tu bola aj píla. Od polovice 19. storočia až do konca 2. svetovej vojny bolo v obci veľa známych tatranských horských vodcov.


Po oslobodení a odchode Nemcov prišli noví osadníci, prevažne z Vikartoviec a zo slovenských obcí na území Poľska.

 

V obci sa nachádza pôvodne románsky rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej  z 13. storočia, goticky prestavaný v 1. polovici 15. storočia. V dvojloďovom objekte sú vzácne krídlové oltáre zo začiatku 16. storočia poznačené vplyvom Majstra Pavla z Levoče. Je tu taktiež klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1830. V súčasnosti je bez využitia


Mlynica disponuje výhodnou polohou pre turistiku. Obec disponuje do budúcnosti s veľkým potenciálom pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby, výstavbou sociálnych a rekreačných zariadení v prepojení s ostatnými podtatranskými obcami v Oblastnej organizácii cestovného ruchu – OOCR.

Samosprávny kraj: Prešovský

Okres: Poprad

Región: Podtatranský

Počet obyvateľov: 480

Rozloha: 778 ha


 

dnes je: 30.5.2016

meniny má: Ferdinand

webygroup

Úvodná stránka